(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

MGM BIZNES Sp. z o.o

Wróblewskiego 19a
93-578 Łódź
REGON: 366877254
NIP: 7272812187

kontakt@zdrowyzakup.pl

Ja ___________________________niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących rzeczy:_____________________________________________________________
Data zawarcia umowy/dostawy:_____________________________________________________
Imię i Nazwisko Konsumenta:______________________________________________________
Adres Konsumenta:_______________________________________________________________

Podpis Konsumenta*:_____________________________________________________________
*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________

Zostaw nam swój numer. Oddzwonimy :)